Mapa Prus Południowych Davida von Gilly, 1802-1803 rok

Atlas Królestwa Polskiego Juliusza Colberga z 1826 roku

Mapa Kwatermistrzostwa z około 1850 roku

Kutno na Karcie dawnej Polski gen. Wojciecha Chrzanowskiego z około 1859 roku

Mapa Reymanna z około 1897 roku

Atlas geograficzny ilustrowany Królestwa Polskiego - 1907 rok

Niemiecka mapa z 1939 roku

Fragment Mapy Okręgu Rzeszy Kraj Warty z 1941 roku

Mapa z 1944 roku, WIG