Początki osadnictwa

Zdjęcia zabytków z cmentarzyska w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej z
badań dr. Jacka Moszczyńskiego w latach 1992 – 2008.

 

1